Sodni prevajalci/tolmači

Malta

Malta nima uradne podatkovne zbirke sodnih prevajalcev in tolmačev.

Vsebino zagotavlja
Malta

V kazenskih zadevah je članom sodstva in sodnemu osebju na voljo seznam tolmačev in prevajalcev, ki ga hrani in vodi tajništvo kazenskega sodišča. V pripravah na začetek veljavnosti direktive o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih je bil navedeni seznam pred kratkim dodan storitvam sodišč, ki so na voljo na spletu – http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Kadar je v kazenskem postopku potreben tolmač ali prevajalec, ga imenuje sodnik. Obstoj zgoraj navedenega seznama ne pomeni, da ga mora sodnik upoštevati in da ne more imenovati druge osebe, ki je po njegovem mnenju ustrezna za opravljanje nalog tolmačenja ali prevajanja. Ime tako imenovane osebe se naknadno doda na seznam. Za nadaljnje informacije pišite sodnemu tajniku kazenskega sodišča na naslov „Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta“.

V civilnih zadevah lahko stranke imenujejo prevajalca ali tolmača po lastni izbiri, stroške pa krije stranka, ki te storitve zahteva. Uprava sodišča v ta postopek ni vpletena. Civilna sodišča lahko uporabijo seznam, s katerim razpolagajo kazenska sodišča in ki je javno dostopen na spletu, kot je navedeno zgoraj.

Seznam prevajalcev in tolmačev na Malti je vključen tudi v informacijski sistem sodišč za upravljanje sodnih zadev (LECAM), ki ga na splošno uporabljajo le sodno osebje in tisti, ki opravljajo pravniške poklice. Širša javnost pa lahko v zvezi s civilnimi zadevami do sistema LECAM dostopa prek računalnikov, ki so na voljo v sodnih tajništvih.

Seznam strokovnjakov dopolnjujejo sodni uradniki, ki so pooblaščeni za vodenje te podatkovne zbirke. Vpisi za posameznega strokovnjaka so povezani s sodnim primerom, za katerega je bil imenovan za opravljanje strokovnih storitev.

Zadnja posodobitev: 21/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču