Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Prekladatelia/Tlmočníci

Slovinsko

V tejto časti nájdete stručný prehľad slovinskej databázy prekladateľov a tlmočníkov.

Autor obsahu
Slovinsko

Aké informácie ponúka slovinský register prekladateľov?

Ministerstvo spravodlivosti a verejnej správy Slovinskej republiky udržiava adresár súdnych prekladateľov a tlmočníkov. Slovinský právny systém v súdnych záležitostiach nerozlišuje medzi tlmočníkmi a prekladateľmi. Všetky osoby s osvedčením musia byť schopné vykonávať preklady aj tlmočenie.

Je prístup do slovinskej databázy prekladateľov bezplatný?

Áno, prístup do slovinskej databázy prekladateľov je bezplatný.

Ako vyhľadávať súdneho prekladateľa v Slovinsku

V databáze je možné vyhľadávať súdnych prekladateľov a tlmočníkov podľa týchto kritérií:

  • meno,
  • jazyk,
  • poštové smerovacie číslo/mesto.

Súvisiace odkazy

súdni prekladatelia alebo tlmočníci

Posledná aktualizácia: 16/02/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom