Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Prekladatelia/Tlmočníci

Poľsko

Táto stránka vám pomôže nájsť súdneho prekladateľa a tlmočníka v Poľsku

Autor obsahu
Poľsko

Aké informácie obsahuje poľská databáza prekladateľov?

Poľsko má:

Je prístup do poľskej databázy prekladateľov bezplatný?

Áno, prístup do obidvoch databáz je bezplatný.

Ako si vyhľadať súdneho prekladateľa v Poľsku

Databáza súdnych prekladateľov

Databáza súdnych prekladateľov vám umožní vyhľadanie prekladateľa alebo tlmočníka podľa:

  • priezviska
  • druhu prekladu
  • mesta
  • jazyka.

Databáza prekladateľov a tlmočníkov

V databáze prekladateľov a tlmočníkov môžete vyhľadávať podľa:

  • priezviska
  • mesta
  • jazyka
  • špecializácie (tlmočenie, preklad literatúry, preklad právnych textov).
Posledná aktualizácia: 28/04/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom