Prekladatelia/Tlmočníci

Severné Írsko

Táto časť vám pomôže nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Severnom Írsku

Autor obsahu
Severné Írsko

Severné Írsko v súčasnosti nemá centralizovanú databázu tlmočníkov a prekladateľov. Informácie, ktoré potrebujete, môžete nájsť v mnohých decentralizovaných registroch a zoznamoch vrátane:

Súvisiace odkazy

Národný register tlmočníkov verejnej správy

Asociácia policajných a súdnych tlmočníkov

Prekladateľský a tlmočnícky ústav

Posledná aktualizácia: 16/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.