Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Prekladatelia/Tlmočníci

Fínsko

V tejto časti sa dozviete, ako vo Fínsku nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka.

Autor obsahu
Fínsko

Čo ponúka fínska databáza prekladateľov?

Databáza Fínska asociácia prekladateľov a tlmočníkov poskytuje informácie o prekladateľoch a tlmočníkoch.

Je prístup do fínskej databázy prekladateľov bezplatný?

Áno, prístup do databázy Fínskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov je bezplatný.

Ako nájsť súdneho prekladateľa vo Fínsku

Fínskeho súdneho prekladateľa alebo tlmočníka možno hľadať pomocou týchto kritérií:

  • kombinácia jazykov,
  • meno prekladateľa alebo tlmočníka.

Súvisiace odkazy

Webová stránka Fínskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov

Posledná aktualizácia: 22/05/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom