Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Traducători/Interpreți autorizați

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

Instanța prevede dreptul părților la proceduri civile sau administrative, care nu cunosc limba în care se desfășoară procedura, cu excepția reprezentanților persoanelor juridice, să se familiarizeze cu materialele cauzei și să participe la procedură prin intermediul serviciilor unui interpret.

Părțile la procedură pot să își aleagă în mod liber traducătorii și interpreții pe care îi consideră corespunzători.

În cadrul procedurilor penale, persoanele care au dreptul de apărare, victimele și reprezentanții acestora, martorii, experții, specialiștii, auditorii și celelalte persoane invitate să participe la proces de către magistratul care instrumentează cauza, în cazul în care aceste persoane nu cunosc limba oficială a statului, au dreptul, pe parcursul acțiunii penale, să folosească limba pe care o cunosc și să beneficieze în mod gratuit de serviciile unui interpret, pus la dispoziție de magistratul care instrumentează cauza.

Ultima actualizare: 15/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.