Legal translators/interpreters

If you need to understand and be understood during a hearing held in another Member State or if you need a legal translation of a contract or other legal document, you may wish to find an interpreter or a legal translator.

Introduction

With the increase in mobility and migration within the European Union, there is also a commensurate increase in the number of relationships of all kinds (be they commercial, legal, academic or personal) between citizens of different nationalities, cultures and with different languages. This in turn leads to a wide variety of situations demanding language translation and interpretation services. Since many of these situations must be either sanctioned or witnessed by the authorities (frequently by courts or other legal institutions), it is quite common to require official translations of documents originally written in another language

The purposes of an official translation are to certify facts in a legal or administrative process/court case; to have legal facts originating in a foreign country recognised and to apply the source law to foreign citizens (Private International Law).

Official translation services are organised differently in the Member States of the European Union with very different professional frameworks (heterogeneous systems and practices). For instance, in civil law countries such as Spain or Greece the profession of sworn translator is subject to different access rules and performed under different working conditions regarding statutes, fee payment or certification.

What is a legal translator?

A translator produces a written document by translating a text from one language into another language. A legal translator must master the basic concepts and terminology of not just law, but also the area to which it is being applied. Legal translation is at the heart of multilingual communication as it enables individuals, companies, legal and government agencies to communicate across different languages and cultures within and across state borders. Legal translation requires knowledge of specialist terminology and knowledge of the linguistic conventions that are used in related documents. Being part of the legal team and by having access to legal experts, the legal translator will enable your full understanding of any particular case and the required legal terminology. His/her understanding of the legal system or systems and the legal processes involved will ensure that the legal translator can assist you in your legal actions.

Professional standards concerning linguistic competence, translation skills, and knowledge of systems, processes, terminology and linguistic conventions which apply in particular cases will be very important when you are looking for a legal translator.

What is a legal interpreter?

An interpreter provides an oral language service, using various modes to interpret from one language into another language (simultaneous, consecutive, or whispered interpretation). Legal Interpreters are specialists who work primarily with lawyers on legal cases such as trials, depositions, hearings, mediations, arbitrations, client meetings, etc. These experts will help you to communicate with other parties when you are involved in cross-border proceedings.

Court translator/interpreter

Court translators/interpreters are authorised to translate official documents (marriage certificates, school certificates, university diplomas, court submissions, judgments, etc.), as well as to interpret in court (e.g. when parties or witnesses give evidence), at police stations (during interviews, after an arrest) or before administrative authorities (such as during customs inspections). Official court translators/interpreters are authorized to affix an official stamp to their translations to certify the translation.

Court translators/interpreters should typically have a university education in their working language(s) and have mastered various translating and interpreting skills, although requirements vary from one Member State to another.

Most EU Member States have a system to select and appoint court translators/interpreters. Usually, a sworn translator is also qualified to work as a court interpreter. Different countries use different official designations to refer to court translators/interpreters.

How can I find translators/interpreters?

Finding a legal translator or an interpreter is currently possible by accessing national databases of translators and/or interpreters.  However, such databases do not exist in all Member States. Occasionally, the websites of Ministries of Justice or higher regional courts will have a link to official or semi-official registers of qualified translators/interpreters.

In criminal matters, Member States have been required under Directive 2010/64/EU to endeavour to establish such a register by 27 October 2013, the deadline set for the transposition of the Directive into national law. Under this Directive, Member States have to put in place a procedure or mechanism to ascertain whether suspected or accused persons need the assistance of an interpreter and of a translator, and it is for the Member States to provide suspects or accused with interpretation without delay. Translation should be provided for documents which are essential to safeguard the exercise of the right of defence and, exceptionally, an oral translation or an oral summary of those essential documents may be provided on condition that the fairness of the proceedings is not prejudiced. Member States shall meet the costs of interpretation and translation, irrespective of the outcome of the proceedings.

To obtain more detailed information, for instance on:

 • the body hosting the relevant national database,
 • the rules applying for recourse to translators and interpreters,
 • geographical areas of responsibility of translators and interpreters,
 • training/qualifications of translators and interpreters,
 • costs,
 • insurance systems and existence of complaints procedures,

please select one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 01/02/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Znajdź tłumacza przysięgłego - Belgia

W niniejszej części znajdują się informacje dotyczące wyszukiwania za pomocą oficjalnej strony internetowej tłumacza ustnego,  lub, w razie potrzeby tłumacza pisemnego, z których usług można korzystać w ramach postępowania sądowego.

Jak znaleźć tłumacza w Belgii?

W chwili obecnej nie istnieje oficjalna centralna baza tłumaczy w Belgii. Istnieją jednak wykazy tłumaczy przysięgłych, prowadzone przez Link otworzy się w nowym okniekancelarie różnych sądów.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieService Public Fédéral Justice (Link otworzy się w nowym oknieFederalna Służba Wymiaru Sprawiedliwości)

Ostatnia aktualizacja: 27/04/2015

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Bułgaria

W Bułgarii nie istnieje baza danych tłumaczy pisemnych i ustnych.

Obecnie brak jest stałej elektronicznej bazy danych sądowych tłumaczy ustnych. Jednak tłumacze ustni mogą uczestniczyć w postępowaniu sądowym jako biegli. Status biegłych określono w zarządzeniu nr 1 z 16 stycznia 2008 r. dotyczącym rejestracji, kwalifikacji i wynagradzania biegłych (wydanym przez Najwyższą Radę Sądownictwa, opublikowanym w SG 11/5 lutego 2008 r.). W każdym sądzie znajduje się wykaz osób, które mogą uczestniczyć w postępowaniu sądowym jako biegli (w tym tłumacze ustni i pisemni).

Wnioski o włączenie do wykazów biegłych innych ekspertów (także tłumaczy ustnych i pisemnych) mogą składać:

 • ministerstwa
 • wydziały
 • instytucje
 • gminy
 • organizacje zawodowe i inne, oraz
 • instytucje naukowe.

Wnioski można kierować do prezesa danego sądu okręgowego lub administracyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 09/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Czechy

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza sądowego w Republice Czeskiej.

Co zawiera czeska baza biegłych i tłumaczy?

W czeskiej bazie biegłych i tłumaczy można wyszukiwać osoby widniejące w wykazie jako biegli i tłumacze – tj. osoby upoważnione do prowadzenia działalności w charakterze biegłego lub tłumacza. Wykazy biegłych i tłumaczy są prowadzone przez poszczególne sądy okręgowe i składają się z dwóch części: jednej dotyczącej biegłych i drugiej dotyczącej tłumaczy. Każdy tłumacz widniejący w wykazie biegłych i tłumaczy jest upoważniony do wykonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych w odpowiednim języku zaznaczonym w wykazie.

Link otworzy się w nowym oknieCzeską bazę biegłych i tłumaczy utrzymuje i prowadzi Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej. Za prawidłowość zamieszczonych w niej danych odpowiadają jednak właściwe sądy okręgowe.

Czy dostęp do czeskiej bazy biegłych i tłumaczy jest bezpłatny?

Dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

Jak szukać tłumacza sądowego w czeskiej bazie biegłych i tłumaczy?

Dane kontaktowe (lub inne) biegłego lub tłumacza można wyszukiwać online przy użyciu udostępnionej prostej wyszukiwarki internetowej. Tłumaczy można wyszukiwać według języków, na które posiadają uprawnienia, według obszaru właściwości miejscowej sądu okręgowego, do którego jest przypisane ich miejsce zamieszkania, lub po imieniu i nazwisku.

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Dania

Dania nie prowadzi publicznie dostępnej bazy tłumaczy.

Ostatnia aktualizacja: 24/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Niemcy

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza sądowego w Niemczech.

Jak znaleźć tłumacza przysięgłego (pisemnego lub ustnego) w Niemczech?

Standardowa niemiecka baza danych zawiera wykaz wszystkich tłumaczy przysięgłych, zaprzysiężonych, posiadających odpowiednie uprawnienia i czynnych zawodowo, we wszystkich krajach związkowych (Länder) Niemiec.

Każdy kraj związkowy ustala kryteria dla tłumaczy, którzy mają zostać zaprzysiężeni, otrzymać uprawnienia lub pracować w służbie publicznej, tak więc każdy kraj związkowy ma pod tym względem swoje specjalne wymogi.

Czy dostęp do niemieckiej bazy danych tłumaczy jest bezpłatny?

Tak.

W jaki sposób szukać tłumacza przysięgłego (pisemnego lub ustnego) w Niemczech?

Przy wyszukiwaniu konkretnych tłumaczy można posłużyć się następującymi kryteriami: nazwisko, miejscowość, język. Jeśli wybiorą państwo jedną z pozycji na liście trafień, na stronie wyświetlą się dalsze kryteria (np. język tłumaczenia pisemnego lub ustnego i dane adresowe).

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieBaza danych ustnych tłumaczy przysięgłych (justiz-dolmetscher.de)

Link otworzy się w nowym oknieBaza danych pisemnych tłumaczy przysięgłych (justiz-uebersetzer.de)

Link otworzy się w nowym oknieBaza danych ustnych tłumaczy sądowych (gerichts-dolmetscher.de)

Link otworzy się w nowym oknieBaza danych pisemnych tłumaczy sądowych (gerichts-uebersetzer.de)

Link otworzy się w nowym okniePortal ustnych tłumaczy sądowych (gerichtsdolmetscherverzeichnis.de)

Link otworzy się w nowym okniePortal pisemnych tłumaczy sądowych (gerichtsuebersetzerverzeichnis.de)

Ostatnia aktualizacja: 13/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Estonia

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza sądowego w Estonii.

Jak znaleźć tłumacza sądowego w Estonii

Link otworzy się w nowym oknieEstoński rejestr tłumaczy przysięgłych zawiera informacje na temat tłumaczy przysięgłych oraz ich dane kontaktowe.

Rejestr prowadzi estońskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Czy dostęp do estońskiego rejestru tłumaczy jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza sądowego?

Nie istnieje szczególny sposób wyszukiwania tłumaczy. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się lista języków, z których wykonywane są tłumaczenia. Po wyborze języka uzyskuje się dostęp do imion i nazwisk oraz danych kontaktowych tłumaczy posiadających kwalifikacje do wykonywania tłumaczeń z wybranego języka i na ten język.

Ostatnia aktualizacja: 13/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Irlandia

Irlandia nie posiada bazy tłumaczy sądowych.

Ostatnia aktualizacja: 18/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Grecja

Grecja nie posiada strony internetowej zawierającej listę tłumaczy sądowych. Obecnie trwa opracowywanie greckich baz danych w postaci cyfrowej oraz ich elektronicznego interfejsu.

W jaki sposób znaleźć tłumacza sądowego w Grecji

Tłumaczenie ustne i pisemne przed greckimi sądami jest regulowane przepisami art. 233–238 greckiego kodeksu postępowania karnego. Tłumaczy pisemnych i ustnych powołuje właściwy sąd z odpowiedniego wykazu, który jest sporządzany co roku przez sąd pierwszej instancji i zatwierdzany przez sąd apelacyjny. W wyjątkowo pilnych przypadkach powołuje się tłumaczy ustnych, którzy nie figurują we wspomnianym wykazie.

W przypadku postępowania cywilnego art. 252 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że jeżeli świadek, biegły lub strona nie posługuje się językiem greckim, sąd powołuje tłumacza ustnego. Podobny przepis znajduje się w art. 137 kodeksu postępowania administracyjnego.

Należy również zauważyć, że w Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwie Spraw Zagranicznych działa Służba Tłumaczeniowa, która, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiada za sporządzanie urzędowych tłumaczeń dokumentów publicznych i prywatnych.

Zagraniczne dokumenty publiczne tłumaczy się jedynie w sytuacji, gdy są opatrzone apostille; są to dokumenty z państw będących stronami konwencji haskiej z 1961 r., ratyfikowanej w Grecji ustawą nr 1497/1984 (grecki Dziennik Urzędowy, seria I, nr 188). Wszystkie inne zagraniczne dokumenty muszą być poświadczone przez grecką placówkę konsularną w państwie pochodzenia dokumentu lub przez placówkę konsularną danego państwa w Grecji.

Tłumaczenie jest odpłatne. Koszt tłumaczeń określa wiceminister spraw zagranicznych.

Oprócz tego, zgodnie z ustawą o zawodzie adwokata (art. 36 ustawy nr 4194/2013, grecki Dziennik Urzędowy, seria I, nr 208), czynności adwokata obejmują tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym oraz tłumaczenie dokumentów w języku greckim na dowolny język obcy. Tłumaczenie takie wywołuje pełne skutki prawne przed każdym sądem lub innym organem, o ile została doń dołączona uwierzytelniona kopia tłumaczonego dokumentu, a adwokat zaświadczy, że posiada odpowiednią znajomość języka, z którego i na który dokonał przekładu.

Czy dostęp do bazy danych tłumaczy jest bezpłatny?

W Grecji nie prowadzi się scentralizowanej bazy danych tłumaczy pisemnych lub ustnych specjalizujących się w tłumaczeniach prawniczych.

Istnieje jednak baza danych, w której figurują członkowie Link otworzy się w nowym oknieOgólnogreckiego Stowarzyszenia Tłumaczy, którzy są tłumaczami zawodowymi, należącymi do Międzynarodowej Federacji Tłumaczy (International Federation of Translators, FIT), przy czym niektórzy z nich wykonują również tłumaczenia ustne. W bazie tej użytkownicy mogą wyszukać tłumacza ustnego lub pisemnego według języka i regionu.

Oprócz tego w bazie danych Link otworzy się w nowym oknieOgólnogreckiego Stowarzyszenia Tłumaczy Zawodowych – Absolwentów Uniwersytetu Jońskiego można znaleźć dane zawodowych tłumaczy (członków FIT) z poszczególnych regionów Grecji. Członkowie tego stowarzyszenia specjalizują się w dwóch z trzech języków: angielskim, francuskim lub niemieckim (Stowarzyszenie udziela informacji na temat specjalizacji językowych członków swoich członków).

Jak wyszukać tłumacza sądowego w Grecji?

Zobacz wyżej

Powiązane strony

Ostatnia aktualizacja: 03/07/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej hiszpański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Hiszpania

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza ustnego lub pisemnego w Hiszpanii.

Jak znaleźć tłumacza ustnego lub tłumacza pisemnego tekstów prawnych w Hiszpanii?

W Hiszpanii nie ma wyczerpujących regulacji dotyczących ustnych i pisemnych tłumaczy przysięgłych.

Art. 231 ust. 5 ustawy organicznej o władzy sądowniczej przewiduje, że „w postępowaniu ustnym sędzia lub sąd może wyznaczyć jako tłumacza każdą osobę znającą dany język, po wcześniejszym złożeniu przez nią przysięgi bądź zobowiązania dokonania wiernego przekładu”.

Art. 440 hiszpańskiego kodeksu postępowania karnego przewiduje prawo do skorzystania z pomocy tłumacza ustnego, a art. 441 stanowi, że „tłumacza ustnego wybiera się spośród osób wykwalifikowanych, jeżeli można znaleźć takie osoby w danej miejscowości”. Jeżeli jest to niemożliwe, jako tłumacza wyznacza się nauczyciela danego języka. W przypadku gdy nie ma takiego nauczyciela, wybiera się każdą osobę, która posługuje się danym językiem”.

Art. 762 ust. 8 kodeksu postępowania karnego stanowi, że „jeżeli oskarżeni lub świadkowie nie mówią po hiszpańsku bądź nie rozumieją tego języka, postępuje się zgodnie z przepisami art. 398, 440 i 441. Nie jest konieczne, by tłumacz ustny miał formalne kwalifikacje”.

Co do zasady, w sprawach cywilnych i karnych, w których przyznano pomoc prawną, Ministerstwo Sprawiedliwości (lub wspólnoty autonomiczne z kompetencjami w sprawach wymiaru sprawiedliwości) pokrywa koszty usług tłumacza pisemnego lub ustnego, podczas gdy w sprawach cywilnych, w których nie przyznano pomocy prawnej, to powód pokrywa koszty tych usług. Z usług tłumaczy ustnych korzysta się również w pewnych postępowaniach z zakresu prawa administracyjnego, dotyczących na przykład wniosków o azyl.

Aby zostać pisemnym lub ustnym tłumaczem przysięgłym, należy zdać egzamin organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tłumacze przysięgli są uprawnieni do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych.

Czy dostęp do bazy danych tłumaczy jest bezpłatny w Hiszpanii?

W Hiszpanii nie prowadzi się bazy danych tłumaczy ustnych i pisemnych.

Jak znaleźć tłumacza tekstów prawnych w Hiszpanii?

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy publikuje jednak listę osób, które zdały egzamin na tłumacza przysięgłego.

Dostęp do listy jest bezpłatny, a na liście znajduje się alfabetyczny wykaz języków i tłumaczy przysięgłych danych języków.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieLISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Francja

W niniejszej sekcji przedstawiono informacje na temat wyszukiwania tłumacza ustnego, z którego usług można skorzystać w trakcie postępowania sądowego, lub tłumacza pisemnego za pośrednictwem oficjalnej strony, jeśli taka istnieje.

Jak znaleźć tłumacza pisemnego we Francji

Dział dokumentacji i badań w Link otworzy się w nowym oknieSądzie Kasacyjnym zamieszcza na swojej stronie internetowej:

 • listę Link otworzy się w nowym okniebiegłych zatwierdzonych przez Sąd Kasacyjny w formacie PDF. Można znaleźć tam również linki do stron internetowych niektórych sądów apelacyjnych. Listę biegłych zatwierdzonych przez Sąd Kasacyjny sporządza każdego roku kancelaria Sądu Kasacyjnego.
 • Link otworzy się w nowym oknielisty biegłych sądowych sporządzane przez każdy sąd apelacyjny, które obejmują w szczególności biegłych wpisanych na listę w rubrykach „tłumaczenia pisemne” i „tłumaczenia ustne”. Listy biegłych sądowych sporządzane przez sądy apelacyjne są aktualizowane przez te sądy i przekazywane Sądowi Kasacyjnemu z różną częstotliwością.

Sąd Kasacyjny nie dysponuje odrębną bazą danych wszystkich tłumaczy ustnych i pisemnych.

Listy zawierające imiona i nazwiska, dane kontaktowe, rok urodzenia i specjalizację biegłego są dostępne dla 35 sądów apelacyjnych.

Czy wyszukiwanie tłumacza pisemnego lub ustnego jest płatne?

Nie, strony są dostępne bez ograniczeń.

Kontekst/historia rejestrów tłumaczy we Francji

Historia

Pierwsze listy biegłych wprowadzono oficjalnie do francuskiego systemu sądowego w sprawach karnych ustawą z dnia 30 listopada 1892 r.

Jednocześnie istniały nieoficjalne listy specjalistów najczęściej powoływanych w charakterze biegłych w sprawach cywilnych.

Ustawa nr 71-498 z dnia 29 czerwca 1971 r. i dekret nr 74-1184 z dnia 31 grudnia 1974 r. wprowadziły dla sądów powszechnych jedną listę w zakresie spraw cywilnych i karnych w każdym sądzie apelacyjnym, obejmującą biegłych w podziale na specjalizacje. Lista ta była uzupełniana i zmieniana każdego roku. Wpis należało po roku odnowić, ale w praktyce przedłużano go automatycznie w odniesieniu do biegłych, co do których nie pojawiły się poważniejsze zastrzeżenia. Ustanowiono również krajową listę biegłych sporządzoną przez kancelarię Sądu Kasacyjnego (Bureau de la Cour de cassation), która funkcjonowała na podobnych warunkach.

Warunki włączenia

Procedura wpisywania na listę biegłych sądowych została znacząco zmodyfikowana ustawą nr°2004-130 z dnia 11 lutego 2004 r. i dekretem nr 2004-1463 z dnia 23 grudnia 2004 r. Wnioski o wpis na listę prowadzoną przez sąd apelacyjny kieruje się do prokuratora Republiki przy sądzie wielkiej instancji (tribunal de grande instance), który je rozpoznaje, a następnie – kieruje je do prokuratora generalnego, który z kolei przekazuje je pierwszemu prezesowi sądu apelacyjnego.

Listy są sporządzane każdego roku przez zgromadzenie ogólne sędziów (magistrats du siège) sądu apelacyjnego.

Wstępny wpis na listy sądów apelacyjnych jest formą okresu próbnego trwającego trzy lata, z upływem których ocenia się doświadczenie zainteresowanego oraz zakres zdobytej przezeń wiedzy prawniczej, niezbędnej do wykonywania zadań, z myślą o ewentualnym ponownym wpisie po przedstawieniu kandydatury na nowo. Biegły jest następnie wpisywany na listę na okres pięciu lat, na podstawie ponownej oceny akt kandydata oraz opinii wydanej przez komisję złożoną z biegłych i sędziów (magistrats).

Dekret nr 2012-1451 z dnia 24 grudnia 2012 r. wskazał kryteria wpisu na listę. Wnioski rozpatruje się pod kątem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydatów, w tym kompetencji nabytych w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Francja, a także wyrażonego przez tych kandydatów zainteresowania współpracą ze służbą publiczną wymiaru sprawiedliwości. Uwzględnia się także potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

Tylko biegli, którzy znajdują się na liście sądu apelacyjnego od pięciu lat mogą zostać wpisani na listę krajową. Jeśli chodzi o procedurę wpisu i ponownego wpisu na listę krajową, prokurator generalny przy Sądzie Kasacyjnym przyjmuje wnioski i zasięga opinii pierwszego prezesa i prokuratora generalnego przy sądzie apelacyjnym, w którym zainteresowany jest wpisany na listę. Kancelaria Sądu Kasacyjnego sporządza następnie listę krajową bez konieczności zwoływania posiedzenia prokuratorów.

Nazewnictwo rubryk na listach biegłych

Rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanowiono w odniesieniu do całego terytorium Francji ujednolicone nazewnictwo rubryk na listach biegłych. Lista jest podzielona na działy (o charakterze gospodarczym na przykład: rolnictwo, służba zdrowia, przemysł itp.), rubryki (odpowiadające poszczególnym dyscyplinom, takim jak: medycyna czy chirurgia) i specjalności (bardziej szczegółowe, takie jak: alergologia, chirurgia przewodu pokarmowego itp.). Istnieje dziedzina „tłumaczenie ustne – tłumaczenie pisemne”, zawierająca rubrykę „tłumaczenie pisemne”, podzieloną na specjalizacje według kategorii językowych (języki romańskie, języki germańskie, języki słowiańskie itp.). Specjalizacje mają tym samym dostatecznie szerokie nazwy, by zawrzeć wszystkie języki mówione i pisane.

W kontekście opracowania nowego ujednoliconego nazewnictwa specjalizacji biegłych tłumacze pisemni i tłumacze ustni są nadal umieszczani na listach biegłych sądowych prawa powszechnego, wpisuje się ich jednak do oddzielnej rubryki. O ile bowiem podstawową działalnością tych podmiotów nie jest sporządzanie ekspertyz w ścisłym tego słowa znaczeniu, są one, podobnie jak biegli sądowi, okazjonalnymi współpracownikami publicznej służby wymiaru sprawiedliwości i mogą, w stosownych przypadkach, zostać wyznaczone jako specjaliści, zgodnie z art. 232 nowego kodeksu postępowania cywilnego, do przeprowadzenia, na wniosek sądów, dowodu, a w szczególności przygotowania opinii.

W odniesieniu do powyższych rozważań nie uznano za stosowne, aby w trakcie reformy z 2004 r. tłumacze ustni i pisemni zostali objęci szczególną procedurą wpisu na odrębne listy.

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2013

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Włochy

We Włoszech nie istnieje krajowa baza tłumaczy. Włoskie organy władzy sądowniczej mają zatem swobodę wyboru tłumaczy według własnego uznania.

Ostatnia aktualizacja: 24/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Cypr

Tłumaczenia są wykonywane przez tłumaczy zewnętrznych wpisanych na listę Link otworzy się w nowym oknieBiura Prasowo-Informacyjnego (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) i uwierzytelniane przez tłumaczy przysięgłych.

Link otworzy się w nowym oknieBiuro Prasowo-Informacyjne (BPI) jest departamentem Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Spraw Wewnętrznych (Υπουργείο Εσωτερικών). Zadaniem BPI jest regularne przekazywanie międzynarodowym mediom i obywatelom Cypru obiektywnych informacji dotyczących spraw związanych z Cyprem i kwestią cypryjską, z wykorzystaniem wszelkich nowych form technologii informacyjnych, w celu skutecznego informowania o rządzie i jego pracach oraz przekazywania obywatelom wyczerpujących informacji na temat zagadnień dotyczących integracji Cypru z Unią Europejską. BPI jest także odpowiedzialne za przygotowanie materiałów informacyjnych, takich jak ulotki, filmy i płyty CD.

Niektóre wydziały BPI świadczą usługi bezpośrednio na rzecz obywateli. Jednym z nich jest Link otworzy się w nowym oknieWydział Tłumaczeń (Κλάδος Μεταφράσεων).

WYDZIAŁ TŁUMACZEŃ

Link otworzy się w nowym oknieWydział Tłumaczeń BPI świadczy usługi w zakresie tłumaczeń od 1990 r., kiedy to został utworzony na mocy decyzji Rady Ministrów w celu zaspokojenia popytu na tłumaczenia, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Pracownicy wydziału wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, bez uprzedzeń i dyskryminacji, i dokładają wszelkich starań, by świadczyć usługi bezzwłocznie.

TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE

Wydział Tłumaczeń zajmuje się tłumaczeniami dokumentów/tekstów wymagających zazwyczaj urzędowego uwierzytelnienia. Tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są w następujących językach:

 • greckim;
 • angielskim;
 • francuskim;
 • rosyjskim;
 • niemieckim;
 • włoskim;
 • arabskim;
 • polskim;
 • rumuńskim;
 • serbskim;
 • bułgarskim;
 • węgierskim;
 • niderlandzkim;
 • hiszpańskim;
 • chińskim;
 • szwedzkim;
 • czeskim;
 • słowackim;
 • tureckim;
 • portugalskim;
 • japońskim;
 • ormiańskim;
 • ukraińskim;
 • albańskim;
 • gruzińskim; oraz
 • perskim.

Tłumaczenia są wykonywane przez tłumaczy zewnętrznych wpisanych na listę Link otworzy się w nowym oknieBiura Prasowo-Informacyjnego i uwierzytelniane przez tłumaczy przysięgłych.

Dokumenty wymagające tłumaczenia dzielą się na dwie kategorie, dla których obowiązują różne ceny. Dokumenty kategorii Α to proste (niespecjalistyczne) teksty, zaś dokumenty kategorii B to teksty specjalistyczne.

Więcej informacji na temat cen tłumaczeń uwierzytelnionych, terminów przyjęcia i wykonania tłumaczenia, godzin pracy biura itp. dostępne są na stronie zawierającej Link otworzy się w nowym oknieinformacje na temat tłumaczy przysięgłych.

INFORMACJE/UWAGI

Obywatele są uprawnieni do żądania informacji i wyjaśnień dotyczących usług świadczonych przez Wydział Tłumaczeń.

Mogą także składać uwagi lub skargi na piśmie. Wydział Tłumaczeń udziela odpowiedzi na wszystkie opatrzone podpisem listy w ciągu miesiąca.

KONTAKT

Numery telefonów kontaktowych tłumaczy:

 • +357 22801132,
 • +357 22801133,
 • +357 22801134,
 • +357 22801193.

Numer telefonu kontaktowego dyrektora wydziału: +357 22801131.

Biuro Prasowo-Informacyjne (BPI)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Cyprus

Τel.: +357 22801117, Fax: +357 22666123

e-mail: Link otworzy się w nowym okniecommunications@pio.moi.gov.cy

Ostatnia aktualizacja: 30/04/2015

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Łotwa

Sąd gwarantuje stronom postępowania cywilnego lub administracyjnego, które nie władają językiem postępowania – z wyjątkiem przedstawicieli osób prawnych – prawo do zapoznania się z aktami sprawy i do uczestnictwa w postępowaniu w obecności tłumacza ustnego.

Uczestnicy postępowania mogą również skorzystać według swojego uznania z wybranych przez siebie tłumaczy pisemnych i ustnych.

W postępowaniu karnym osoby mające prawo do obrony, pokrzywdzeni i ich przedstawiciele, świadkowie, specjaliści, biegli, rewidenci i inne osoby wezwane do stawienia się przez funkcjonariusza publicznego prowadzącego postępowanie, o ile nie władają językiem urzędowym państwa, są uprawnione w toku postępowania do stosowania języka, który znają i skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza ustnego. Usługi tłumacza ustnego są zapewniane przez funkcjonariusza publicznego prowadzącego postępowanie.

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Litwa

Na Litwie nie ma bazy tłumaczy.

Jak znaleźć tłumacza sądowego na Litwie

W postępowaniach sądowych tłumacza zapewnia sąd.

Prywatnych tłumaczy na potrzeby osobiste można znaleźć za pośrednictwem następujących stron:

Ostatnia aktualizacja: 18/02/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Luksemburg

Niniejsza część portalu umożliwia znalezienie tłumacza sądowego w Luksemburgu.

Jak znaleźć tłumacza sądowego w Luksemburgu?

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia aktualną listę Link otworzy się w nowym okniepisemnych i ustnych tłumaczy przysięgłych. Lista znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i zawiera też informacje ogólne.

Czy dostęp do luksemburskiej bazy tłumaczy jest bezpłatny?

Dostęp do luksemburskiej bazy tłumaczy jest bezpłatny.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 20/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Węgry

Węgry nie posiadają centralnej elektronicznej bazy tłumaczy sądowych.

Jak znaleźć na Węgrzech tłumacza specjalizującego się w tekstach prawniczych lub tłumacza sądowego?

Specjalistyczne usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych lub ustnych mogą świadczyć wyłącznie odpowiednio wykwalifikowani tłumacze, zarówno w ramach stosunku pracy jak i w ramach działalności zarobkowej prowadzonej w innym charakterze.

Z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej, sporządzaniem tłumaczeń uwierzytelnionych oraz poświadczaniem zgodności z oryginałem kopii dokumentów sporządzonych w językach obcych zajmuje się Krajowe Biuro Tłumaczeń i Uwierzytelniania Tłumaczeń (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt, OFFI).

Zgodnie z ustawą nr XLI z 1991 r. o notariuszach (a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény), notariusze, którzy są upoważnieni do sporządzania dokumentów w języku obcym, mogą wykonywać poświadczone tłumaczenia dokumentów w sprawach należących do zakresu kompetencji notariuszy, a także mogą uwierzytelniać tłumaczenia w danym języku. Poświadczenie tłumaczenia oryginalnego dokumentu przez notariusza odbywa się w drodze umieszczenia klauzuli uwierzytelniającej na końcu tłumaczonego tekstu.

Na podstawie przepisów prawa i postanowień umów międzynarodowych, misje dyplomatyczne, w tym wydziały konsularne, mogą dokonywać tłumaczeń, wykonywać kopie dokumentów sporządzonych w językach obcych oraz poświadczać ich zgodność z oryginałem.

Wyspecjalizowani tłumacze i korektorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje mogą także sporządzać tłumaczenia uwierzytelnione odpisów z rejestru działalności gospodarczej, a także informacji, które mają zostać wpisane do rejestru działalności gospodarczej, na dowolny język urzędowy UE (wybrany przez spółkę zlecającą tłumaczenie).

Krajowe Biuro Tłumaczeń i Uwierzytelniania Tłumaczeń (OFFI) zapewnia tłumaczenie ustne w sądach, urzędach prokuratury oraz organach ścigania zlokalizowanych w Budapeszcie. OFFI jest również zobowiązane zapewnić tłumaczenie ustne dla sądów, urzędów prokuratury oraz organów ścigania mających siedzibę poza Budapesztem, jeżeli nie są one w stanie samodzielnie zorganizować obsługi w zakresie tłumaczeń ustnych poprzez zatrudnienie wykwalifikowanego tłumacza ustnego lub innej odpowiedniej osoby.

Łącze do strony internetowej i dane kontaktowe

Link otworzy się w nowym oknieKrajowe Biuro Tłumaczeń i Uwierzytelniania Tłumaczeń (OFFI)

Adres: 1062 Budapest, Bajza utca 52.

Ostatnia aktualizacja: 06/04/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Malta

Malta nie posiada formalnej bazy tłumaczy sądowych.

W sprawach karnych istnieje wykaz tłumaczy ustnych/pisemnych, z którego korzystają pracownicy wymiaru sprawiedliwości. Wykaz prowadzi i administruje nim sekretariat sądu karnego (ang. Criminal Court Registry). W ramach przygotowań do wejścia w życie dyrektywy w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym do usług sądowych dostępnych online na stronie internetowej dodano niniejszy wykaz: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts.Jeżeli podczas postępowania karnego potrzebny jest tłumacz ustny lub pisemny, wyznacza go sędzia pokoju (ang. magistrate). Mimo istnienia wyżej wymienionego wykazu sędzia pokoju może z niego nie skorzystać i wyznaczyć na tłumacza ustnego lub pisemnego jakąkolwiek inną osobę, którą uzna za odpowiednią. Imię i nazwisko osoby wyznaczonej w ten sposób zostałoby następnie dodane do wykazu. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zwrócić się na piśmie do sekretarza sądu karnego („Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta”).

W sprawach cywilnych strony mogą wyznaczyć tłumacza ustnego lub pisemnego według własnego uznania, a koszty tłumaczenia ponosi strona, która potrzebuje tego rodzaju usług. Administracja sądowa nie bierze udziału w wyznaczaniu tłumacza. Sądy cywilne mogą jednak korzystać z wykazu dostępnego dla sądów karnych, który – jak wspomniano powyżej – jest powszechnie dostępny za pośrednictwem internetu.

Wykaz maltańskich tłumaczy ustnych i pisemnych jest także częścią informatycznego systemu zarządzania sprawami sądowymi (LECAM) przeznaczonego zasadniczo do wyłącznego użytku przez pracowników sądów i przedstawicieli zawodów prawniczych. Ogół społeczeństwa może mieć jednak dostęp do systemu LECAM w kwestiach dotyczących spraw cywilnych przy użyciu komputerów w sekretariatach sądów.

Wykaz biegłych jest uzupełniany przez urzędników sądowych upoważnionych do prowadzenia tej bazy danych. Wpisy dotyczące poszczególnych biegłych są powiązane ze sprawami sądowymi, do których zostali wyznaczeni w celu świadczenia specjalistycznych usług.

Ostatnia aktualizacja: 21/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Niderlandy

W niniejszej części przedstawiono krótki opis niderlandzkiej bazy tłumaczy.

Co znajduje się w niderlandzkim rejestrze tłumaczy?

Link otworzy się w nowym oknieRejestr tłumaczy w Niderlandach jest bazą danych zawierającą informacje dotyczące pisemnych i ustnych tłumaczy przysięgłych.

Rejestr utrzymuje i prowadzi biuro ds. tłumaczy przysięgłych.

Czy dostęp do niderlandzkiego rejestru tłumaczy jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza sądowego w Niderlandach

Bazę danych można przeszukiwać według imienia i nazwiska lub kombinacji językowej.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknierejestr tłumaczy w Niderlandach

Ostatnia aktualizacja: 29/11/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Austria

W niniejszej części portalu przedstawiono informacje umożliwiające znalezienie tłumacza sądowego w Austrii.

Jak znaleźć tłumacza sądowego w Austrii?

Austriackiego Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi wykaz (Gerichstdolmetscherliste) ustnych tłumaczy sądowych, którzy udowodnili, że spełniają określone wymogi prawne (takie jak posiadanie odpowiedniej wiedzy specjalistycznej) oraz złożyli przysięgę i uzyskali certyfikat sądu.

W tym celu została stworzona Link otworzy się w nowym okniespecjalna strona internetowa, na którą można również wejść ze strony internetowej Link otworzy się w nowym oknieaustriackiego wymiaru sprawiedliwości.

Od 2004 r. strona zapewnia dostęp do:

 • bazy tłumaczy pisemnych i ustnych, którą można przeszukiwać według określonych kryteriów przeszukiwania,
 • informacji prawnych na temat usług świadczonych przez tłumaczy pisemnych i ustnych.

Czy dostęp do bazy tłumaczy jest bezpłatny?

Strona internetowa jest dostępna publicznie, a dostęp do niej jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza sądowego w Austrii

Na Link otworzy się w nowym okniespecjalnej stronie internetowej można znaleźć tłumaczy pisemnych i ustnych według następujących kryteriów przeszukiwania:

 • języka oraz
 • okręgu sądu.

Podczas określonego wyszukiwania Link otworzy się w nowym okniewyszukiwarka umożliwia pełnotekstowe przeszukiwanie bazy danych. Wyniki można dodatkowo zawęzić według kryteriów dotyczących języka i okręgu sądu.

Linki powiązane

Link otworzy się w nowym oknieWykaz tłumaczy sądowych pisemnych i ustnych

Ostatnia aktualizacja: 14/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Polska

Strona zawiera informacje pomagające znaleźć w Polsce tłumacza prawnego.

Jakie możliwości zapewnia baza polskich tłumaczy?

Polska dysponuje:

 • listą Link otworzy się w nowym oknietłumaczy przysięgłych, utrzymywaną przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości
 • bazą Link otworzy się w nowym oknietłumaczy, zarządzaną przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich
 • listą Link otworzy się w nowym oknietłumaczy prowadzoną przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS
 • bazą Link otworzy się w nowym oknietłumaczy Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy
 • listą Link otworzy się w nowym oknietłumaczy prowadzoną przez Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

Czy dostęp do bazy polskich tłumaczy jest bezpłatny?

Tak, dostęp do baz jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza prawnego w Polsce

Baza tłumaczy przysięgłych

Baza tłumaczy przysięgłych umożliwia wyszukiwanie tłumaczy według następujących kryteriów:

 • nazwisko
 • rodzaj tłumaczenia
 • miasto
 • język

Baza tłumaczy

Baza tłumaczy umożliwia wyszukiwanie tłumaczy według następujących kryteriów:

 • nazwisko
 • miasto
 • język
 • specjalność (tłumaczenie ustne, tłumaczenie literackie, tłumaczenie prawne).
Ostatnia aktualizacja: 23/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Portugalia

W Portugalii nie istnieje baza tłumaczy sądowych.

Ostatnia aktualizacja: 13/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Rumunia

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza sądowego w Rumunii.

Jak znaleźć tłumacza sądowego w Rumunii

Link otworzy się w nowym oknieRumuńska baza tłumaczy jest utrzymywana i prowadzona przez rumuńskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Baza ta zawiera informacje na temat tłumaczy pisemnych i ustnych posiadających uprawnienia nadane przez rumuńskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Osoby posiadające te uprawnienia wykonują tłumaczenia pisemne i ustne na zlecenie:

 • Najwyższej Rady Sądownictwa,
 • Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości,
 • prokuratury,
 • Krajowego Wydziału Antykorupcyjnego,
 • organów ścigania,
 • sądów,
 • notariuszy,
 • adwokatów oraz
 • komorników.

Kwestie dotyczące nadawania uprawnień tłumaczom ustnym i pisemnym, którzy świadczą usługi na rzecz organów ścigania, sądów, notariuszy, adwokatów, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz innych instytucji wymienionych powyżej, a także dotyczące ich wynagrodzenia, reguluje ustawa nr 178/1997.

Baza tłumaczy zawiera informacje obejmujące okres od 2002 r. do chwili obecnej.

Czy dostęp do rumuńskiej bazy tłumaczy jest bezpłatny?

Następujące informacje są dostępne bezpłatnie:

 • imię i nazwisko tłumacza,
 • język lub języki, w zakresie których tłumacz posiada uprawnienia,
 • numer uprawnienia,
 • numer telefonu.

Baza danych zawiera również następujące informacje, które nie są publicznie dostępne:

 • osobisty numer identyfikacyjny,
 • adres pocztowy.

Jak wyszukać tłumacza przysięgłego w Rumunii

Bazę danych można przeszukiwać według następujących kryteriów:

 1. nazwiska i imienia tłumacza posiadającego uprawnienia w zakresie tłumaczeń pisemnych lub ustnych;
 2. nazwy właściwego sądu apelacyjnego (nazwa każdego sądu apelacyjnego zawiera nazwę miejscowości, w której sąd ten ma siedzibę. Ponieważ w Rumunii działa 15 sądów apelacyjnych, z których każdy ma właściwość miejscową do rozpoznawania spraw na obszarze odpowiedniej jednostki podziału administracyjnego, to kryterium wyszukiwania można wykorzystać w praktyce do wyszukania wszystkich tłumaczy świadczących usługi w ramach jednostek geograficznych i administracyjnych, które odpowiadają właściwości miejscowej danego sądu);
 3. kombinacji językowych (jeżeli wyświetla się język obcy, chodzi o kombinację tego języka z językiem rumuńskim);
 4. numeru uprawnienia;
 5. daty ważności uprawnienia (informacje można wyszukiwać, wpisując wyraz „Ordin” (pol. zarządzenie), oznaczający instrument prawny wydawany przez Ministra Sprawiedliwości, na podstawie którego uprawnienia tłumacza zostają zawieszone lub cofnięte).
Ostatnia aktualizacja: 22/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słoweński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Słowenia

W niniejszej części przedstawiono ogólne informacje na temat słoweńskiej bazy tłumaczy.

Co znajduje się w słoweńskim rejestrze tłumaczy?

Słoweńskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji Publicznej prowadzi Link otworzy się w nowym okniewykaz tłumaczy przysięgłych. W słoweńskim systemie prawnym w sprawach sądowych nie ma rozróżnienia między tłumaczami ustnymi a tłumaczami pisemnymi .Wszystkie zaprzysiężone osoby muszą być w stanie wykonywać tłumaczenia ustne i pisemne.

Czy dostęp do słoweńskiej bazy tłumaczy jest bezpłatny?

Tak, dostęp do słoweńskiej bazy danych tłumaczy jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza sądowego w Słowenii?

Bazę Link otworzy się w nowym oknietłumaczy przysięgłych można przeszukiwać według następujących kryteriów wyszukiwania:

 • imię i nazwisko;
 • język;
 • kod pocztowy/miasto.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieTłumacze przysięgli

Ostatnia aktualizacja: 16/02/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Słowacja

W niniejszej części przedstawiono w skrócie ogólne informacje na temat słowackiej bazy tłumaczy.

Jakie informacje można znaleźć w słowackiej bazie tłumaczy?

Słowacka baza tłumaczy zawiera informacje o 824 sądowych tłumaczach pisemnych i 901 sądowych tłumaczach ustnych. Informacje te są dostępne wyłącznie w języku słowackim. Link otworzy się w nowym oknieBazę tłumaczy prowadzi Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej.

Czy dostęp do słowackiej bazy tłumaczy jest bezpłatny?

Dostęp do bazy danych jest bezpłatny, podobnie jak wyszukiwanie informacji o tłumaczach sądowych.

W jaki sposób znaleźć tłumacza sądowego na Słowacji?

Informacje o tłumaczach sądowych można znaleźć w części poświęconej rejestrom na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknie Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości

Link otworzy się w nowym oknieJASPI – baza informacji prawnych

Ostatnia aktualizacja: 18/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej fiński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Finlandia

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza sądowego w Finlandii.

Co znajduje się w fińskiej bazie tłumaczy?

Baza danych Link otworzy się w nowym oknieFińskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Pisemnych i Ustnych zawiera informacje o tłumaczach wykonujących tłumaczenia ustne i pisemne.

Czy dostęp do fińskiej bazy tłumaczy jest bezpłatny?

Tak, dostęp do bazy danych Fińskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Pisemnych i Ustnych jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza sądowego w Finlandii?

Fińskich tłumaczy sądowych można wyszukiwać według następujących kryteriów:

 • kombinacji językowych;
 • nazwiska tłumacza pisemnego lub ustnego.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa Fińskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Pisemnych i Ustnych

Ostatnia aktualizacja: 14/07/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Znajdź tłumacza przysięgłego - Szwecja

W niniejszej części przedstawiono informacje, które pomogą w znalezieniu tłumacza przysięgłego (ustnego lub pisemnego) w Szwecji.

Co zawiera szwedzki rejestr tłumaczy ustnych i pisemnych?

Link otworzy się w nowym oknieSzwedzką bazę tłumaczy przysięgłych ustnych i Link otworzy się w nowym okniepisemnych utrzymuje i prowadzi Link otworzy się w nowym oknieSzwedzka Agencja Służb Prawnych, Finansowych i Administracyjnych (Kammarkollegiet).

Baza danych zawiera listę tłumaczy przysięgłych (ustnych i pisemnych), którzy mają uprawnienia do wykonywania tłumaczeń z języka szwedzkiego i na język szwedzki wyłącznie. Dana osoba może być tłumaczem przysięgłym w zakresie większej liczby języków. Tłumacz przysięgły ustny może posiadać uprawnienia do pracy w zakresie określonego obszaru specjalizacji – jako tłumacz ustny sądowy lub tłumacz ustny medyczny.

Czy dostęp do szwedzkiej bazy tłumaczy ustnych i pisemnych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do szwedzkiej bazy tłumaczy przysięgłych (ustnych i pisemnych) jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza przysięgłego (ustnego lub pisemnego) w Szwecji?

Tłumaczy ustnych można wyszukiwać według kryterium języka, obszaru specjalizacji, regionu (län) lub nazwiska. Tłumaczy pisemnych można wyszukiwać według kryterium języka, nazwiska lub numeru tłumacza.

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2013

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Anglia i Walia

W niniejszej części można dowiedzieć się, w jaki sposób znaleźć w Anglii i Walii tłumacza zajmującego się tłumaczeniami prawniczymi.

Obecnie w Anglii i Walii nie istnieje centralna baza tłumaczy. Tłumaczy można jednak wyszukiwać w kilku zdecentralizowanych rejestrach i wykazach, między innymi:

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym okniekrajowy rejestr tłumaczy ustnych na potrzeby służby publicznej,
Link otworzy się w nowym okniestowarzyszenie tłumaczy ustnych pracujących na zlecenie sądów i policji;
Link otworzy się w nowym oknieinstytut tłumaczeń pisemnych i ustnych;
wskazówki Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące Link otworzy się w nowym oknieustnych tłumaczy sądowych

Ostatnia aktualizacja: 13/06/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Irlandia Północna

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza sądowego w Irlandii Północnej.

Obecnie Irlandia Północna nie posiada centralnej bazy tłumaczy. Jednakże potrzebne informacje można znaleźć w kilku zdecentralizowanych rejestrach i wykazach, między innymi w:

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieNational Register of Public Service Interpreters

Link otworzy się w nowym oknieAssociation of Police and Court Interpreters

Link otworzy się w nowym oknieInstitute of Translation and Interpreting

Ostatnia aktualizacja: 16/01/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Znajdź tłumacza przysięgłego - Szkocja

Obecnie w Szkocji nie istnieje centralna baza tłumaczy. Jednak tłumaczy można wyszukać w kilku zdecentralizowanych rejestrach i wykazach, między innymi w:

Jeżeli potrzebna jest pomoc prawna w zakresie tłumaczenia ustnego lub pisemnego, zaleca się korzystanie z rejestru Link otworzy się w nowym oknieSzkockiej Rady ds. Pomocy Prawnej.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieSzkocka Rada ds. Pomocy PrawnejLink otworzy się w nowym okniekrajowy rejestr tłumaczy ustnych na potrzeby służby publicznej, Link otworzy się w nowym okniestowarzyszenie tłumaczy ustnych pracujących na zlecenie sądów i policji, Link otworzy się w nowym oknieinstytut tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.