Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Tłumacze pisemni/ustni

W niniejszej części przedstawiono informacje, które pomogą w znalezieniu tłumacza przysięgłego (ustnego lub pisemnego) w Szwecji.

Co zawiera szwedzki rejestr tłumaczy ustnych i pisemnych?

Szwedzką bazę tłumaczy przysięgłych ustnych i pisemnych utrzymuje i prowadzi Szwedzka Agencja Służb Prawnych, Finansowych i Administracyjnych (Kammarkollegiet).

Baza danych zawiera listę tłumaczy przysięgłych (ustnych i pisemnych), którzy mają uprawnienia do wykonywania tłumaczeń z języka szwedzkiego i na język szwedzki wyłącznie. Dana osoba może być tłumaczem przysięgłym w zakresie większej liczby języków. Tłumacz przysięgły ustny może posiadać uprawnienia do pracy w zakresie określonego obszaru specjalizacji – jako tłumacz ustny sądowy lub tłumacz ustny medyczny.

Czy dostęp do szwedzkiej bazy tłumaczy ustnych i pisemnych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do szwedzkiej bazy tłumaczy przysięgłych (ustnych i pisemnych) jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza przysięgłego (ustnego lub pisemnego) w Szwecji?

Tłumaczy ustnych można wyszukiwać według kryterium języka, obszaru specjalizacji, regionu (län) lub nazwiska. Tłumaczy pisemnych można wyszukiwać według kryterium języka, nazwiska lub numeru tłumacza.

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2013

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony