Tłumacze pisemni/ustni

Estonia

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza sądowego w Estonii.

Autor treści:
Estonia

Jak znaleźć tłumacza sądowego w Estonii

Estoński rejestr tłumaczy przysięgłych zawiera informacje na temat tłumaczy przysięgłych oraz ich dane kontaktowe.

Rejestr prowadzi estońskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Czy dostęp do estońskiego rejestru tłumaczy jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza sądowego?

Nie istnieje szczególny sposób wyszukiwania tłumaczy. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się lista języków, z których wykonywane są tłumaczenia. Po wyborze języka uzyskuje się dostęp do imion i nazwisk oraz danych kontaktowych tłumaczy posiadających kwalifikacje do wykonywania tłumaczeń z wybranego języka i na ten język.

Ostatnia aktualizacja: 13/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony