Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Juridisch vertalers/tolken

Slowakije

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van de Slowaakse gegevensbanken van tolken en vertalers.

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Welke gegevens bevat de gegevensbank van vertalers?

De gegevensbank van vertalers bevat de gegevens van 824 juridische vertalers en 901 gerechtstolken. De gegevens zijn echter uitsluitend in het Slowaaks beschikbaar. De gegevensbank van vertalers wordt bijgehouden door het Slowaaks ministerie van Justitie.

Is de toegang tot de gegevensbank van vertalers kosteloos?

Deze gegevensbank verschaft gratis toegang tot informatie over juridische vertalers en gerechtstolken.

Hoe vindt u een juridische vertaler in Slowakije?

Voor informatie over juridische vertalers kunt u terecht op een speciale pagina over vertalers op de website van het Slowaaks ministerie van Justitie.

Links

Ministerie van Justitie

JASPI –juridische gegevensbank

Laatste update: 18/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website