Dit land zit in een overgangsproces om de EU te verlaten.

Juridisch vertalers/tolken

Noord-Ierland

Op deze pagina leest u hoe u in Noord-Ierland een juridische vertaler of tolk kunt vinden

Inhoud aangereikt door
Noord-Ierland

Noord-Ierland kent momenteel geen centrale databank van tolken en vertalers. U kunt echter de benodigde informatie zoeken in een aantal decentrale registers en lijsten, zoals:

Links

National Register of Public Service Interpreters

Association of Police and Court Interpreters

Institute of Translation and Interpreting

Laatste update: 16/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.