Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Juridisch vertalers/tolken

Bulgarije

Bulgarije beschikt niet over een database van vertalers en tolken.

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Er is nog geen elektronische database van gerechtstolken. Tolken kunnen echter voor de rechter als deskundige optreden. De rechtspositie van de deskundigen is geregeld in beschikking nr.1 van 16 januari 2008 van de hoge raad voor de magistratuur, betreffende de registratie, kwalificatie en vergoeding van deskundigen (staatsblad nr. 11 van 5.2.2008). Elke rechtbank beschikt over een lijst van personen (ook vertalers en tolken) die in rechte als deskundige kunnen optreden.

Specialisten (met name vertalers en tolken) kunnen op voorstel van de volgende instanties op de lijst worden geplaatst:

  • ministeries
  • departementen
  • instellingen
  • gemeenten
  • beroeps- en andere organisaties
  • wetenschappelijke instellingen.

Het voorstel kan worden gericht aan de voorzitter van de arrondissementsrechtbank of van de bestuursrechtbank.

Laatste update: 09/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website