Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Tradutturi/Interpreti legali

Slovakkja

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali u fil-qosor tal-bażijiet tad-dejta tat-tradutturi u tal-interpreti Slovakki.

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovakkja

X'toffri l-bażi tad-dejta Slovakka tat-tradutturi?

Il-bażi tad-dejta Slovakka tat-tradutturi tipprovdi informazzjoni dwar madwar 824 tradutturi tal-qorti u 901 interpreti tal-qorti; l-informazzjoni hija disponibbli biss bl-Islovakk. Il-bażi tad-dejta tat-tradutturi hija l-propjetà tal- Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka.

L-aċċess għall-bażi tad-dejta tat-tradutturi tas-Slovakkja huwa mingħajr ħlas?

Il-bażi tad-dejta tipprovdi aċċess għall-informazzjoni mingħajr ħlas u rkupru ta’ informazzjoni dwar tradutturi u interpreti tal-qorti.

Kif issib traduttur tal-qorti fl-Islovakkja?

L-informazzjoni dwar it-tradutturi tal-qorti tinstab fis-sezzjoni Reġistri tas-sit elettroniku tal- Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka.

Ħoloq relatati

Ministeru tal-Ġustizzja

JASPI – bażi tad-dejta ġuridika

L-aħħar aġġornament: 18/05/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.