Tradutturi/Interpreti legali

Skozja

Il-kontenut ipprovdut minn
Skozja

Bħalissa l-Iskozja ma għandhiex bażi tad-dejta ċentralizzata għall-interpreti u t-tradutturi. Madankollu, inti tista' tfittex numru ta' reġistri u listi deċentralizzati, inklużi:

Jekk qed tfittex għajnuna legali għall-interpretazzjoni u t-traduzzjoni, huwa rrakkomandat ir-reġistru SLAB.

Ħoloq relatati

Bord Skoċċiż tal-Għajnuna LegaliIr-Reġistru Nazzjoniali tal-Interpreti fis-Servizz Pubbliku, L-Assoċjazzjoni tal-Interpreti tal-Pulizija u tal-Qorti, L-Istitut tat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni

L-aħħar aġġornament: 24/04/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.