Dan il-pajjiż huwa fi proċess ta’ tranżizzjoni biex joħroġ mill-UE.

Tradutturi/Interpreti legali

Bħalissa l-Iskozja ma għandhiex bażi tad-dejta ċentralizzata għall-interpreti u t-tradutturi. Madankollu, inti tista' tfittex numru ta' reġistri u listi deċentralizzati, inklużi:

Jekk qed tfittex għajnuna legali għall-interpretazzjoni u t-traduzzjoni, huwa rrakkomandat ir-reġistru SLAB.

Ħoloq relatati

Bord Skoċċiż tal-Għajnuna LegaliIr-Reġistru Nazzjoniali tal-Interpreti fis-Servizz Pubbliku, L-Assoċjazzjoni tal-Interpreti tal-Pulizija u tal-Qorti, L-Istitut tat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni

L-aħħar aġġornament: 04/05/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.