Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Tradutturi/Interpreti legali

Lussemburgu

Din it-taqsima tal-Portal tippermettilek issib traduttur u interpretu legali fil-Lussemburgu.

Il-kontenut ipprovdut minn
Lussemburgu

Kif tista' ssib traduttur jew interpretu ġuridiku fil-Lusssemburgu ?

Il-Ministeru tal-Ġustizzja jżomm lista aġġornata tat-tradutturi u l-interpreti ġuramentati. Din il-lista hija disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja. u għandha wkoll informazzjoni ġenerali.

L-aċċess għall-bażi tad-dejta tat-tradutturi huwa mingħajr ħlas ?

L-aċċess għall-bażi tad-dejta tat-tradutturi huwa mingħajr ħlas.

Ħoloq relatati

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

L-aħħar aġġornament: 10/01/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna