Tradutturi/Interpreti legali

L-Ungerija m’għandhiex bażi tad-dejta ċentrali elettronika ta’ tradutturi legali u interpreti tal-qorti.

Kif nista' insib traduttur jew interpretu legali Ungeriż?

Traduzzjoni jew interpretazzjoni speċjalizzata tista' tirrigwarda forma ta' impjieg jew xogħol imħallas ieħor biss minn tradutturi jew interpreti kwalifikati u speċjalizzati.

Bl-eċċezzjonijiet imsemmija iktar 'l isfel, it-traduzzjonijiet iċċertifikati u ċ-ċertifikazzjoni ta' traduzzjonijiet u ta' kopji ta' dokumenti f'lingwa barranija jistgħu jsiru mill-Uffiċċju Ungeriż għat-Traduzzjoni u Attestazzjoni (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt - OFFI).

Skont l-Att Notarili Nru XLI tal-1991, in-nutara li huma intitolati jfasslu dokumenti f'lingwa barranija jistgħu jipproduċu traduzzjonijiet iċċertifikati f'dik il-lingwa ta' dokumenti f'każijiet li jaqgħu fl-ambitu notarili jew jiċċertifikaw traduzzjonijiet tat-tali dokumenti. In-nutara jiċċertifikaw traduzzjoni ta' dokument oriġinali billi jżidu klawsola ta' attestazzjoni fit-tmiem tat-traduzzjoni.

Il-missjonijiet diplomatiċi, inklużi dipartimenti konsulari, jistgħu jittraduċu, jikkopjaw dokument f'lingwa barranija u jwettqu attivitajiet ta' ċertifikazzjoni kif previst mil-liġi u mit-trattati internazzjonali.

It-tradutturi u r-reviżuri kkwalifikati u speċjalizzati jistgħu jagħmlu traduzzjonijiet iċċertifikati ta' estratti mir-reġistru tal-kumpaniji u jawtentikaw traduzzjonijiet fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE (skont kif magħżula mill-kumpanija) ta' dokumenti tal-kumpaniji u dejta maħsuba biex tiddaħħal fir-reġistru tal-kumpaniji.

Servizzi ta' interpretazzjoni fil-qrati, l-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku u l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi bbażati f'Budapest huma pprovduti mill-OFFI. L-OFFI jrid jipprovdi interpretazzjoni għall-qrati, l-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku u l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi barra minn Budapest li ma jistgħux jiżguraw il-provvista ta' servizzi ta' interpretazzjoni permezz tal-ħatra ta' interpretu kwalifikat jew persuna adattata oħra.

Ħolqa u dettalji ta' kuntatt

Uffiċċju Ungeriż għat-Traduzzjoni u Attestazzjoni (OFFI)

Indirizz: Bajza utca 52, 1062 Budapest.

L-aħħar aġġornament: 06/04/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna