Šī valsts ir pārejas procesā, lai izstātos no ES.

Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Skotijā šobrīd nav vienas centralizētas tieslietu jomas tulku vai tulkotāju datubāzes. Tomēr informāciju var meklēt vairākos decentralizētos reģistros un sarakstos, piemēram:

Ja jūs vēlaties saņemt juridisko palīdzību attiecībā uz mutisko un rakstisko tulkošanu, ieteicams ir Skotijas Juridiskās palīdzības padomes (Scottish Legal Aid Board, SLAB) reģistrs.

Saites

Skotijas Juridiskās palīdzības padome, Nacionālais valsts darbā nodarbināto tulku reģistrs, Policijas un tiesu tulku asociācija, Rakstiskās un mutiskās tulkošanas institūts

Lapa atjaunināta: 04/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu