Šī valsts ir pārejas procesā, lai izstātos no ES.

Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Ziemeļīrija

Šī nodaļa palīdzēs atrast tulkotāju vai tulku tieslietu jomā Ziemeļīrijā.

Saturu nodrošina
Ziemeļīrija

Pašlaik Ziemeļīrijā nav centralizētas tulkotāju vai tulku datubāzes. Taču savām vajadzībām atbilstīgo var meklēt daudzos decentralizētos reģistros un sarakstos, tostarp:

Saites

Valsts dienesta tulku nacionālais reģistrs

Policijas un tiesas tulku asociācija

Rakstveida un mutvārdu tulkošanas institūts

Lapa atjaunināta: 16/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu