Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Legal translators/interpreters

This section helps you find a legal translator or interpreter in England and Wales

Currently, England and Wales do not have a centralised database of interpreters or translators. However, you can find more information on how to search for an interpreter or translator in a number of decentralised registers and lists, including:

Related Links

National Register of Public Service Interpreters, Association of Police and Court Interpreters, Institute of Translation and Interpreting, Ministry of Justice court interpreters Chartered Institute of Linguists

Last update: 25/11/2016

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu