Ši šalis vykdo išstojimo iš ES procedūrą.

Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Šiaurės Airija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tai, kaip susirasti teismo vertėją raštu arba žodžiu Šiaurės Airijoje.

Turinį pateikė
Šiaurės Airija

Šiuo metu Šiaurės Airijoje nėra centralizuotos vertėjų žodžiu ir raštu duomenų bazės. Tačiau vertėją žodžiu arba raštu galite bandyti surasti daugelyje atskirų registrų ir sąrašų, kaip antai:

Susijusios nuorodos

Nacionalinis valstybės tarnybos vertėjų žodžiu registras

Policijos ir teismo vertėjų žodžiu asociacija

Vertimo raštu ir žodžiu institutas

Paskutinis naujinimas: 16/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma