Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Šiame portalo skyriuje galima rasti teisinių tekstų vertėją raštu ir žodžiu Liuksemburge.

Kaip Liuksemburge atlikti teisinių tekstų vertėjų raštu ir žodžiu paiešką?

Teisingumo ministerija yra parengusi atnaujinamą prisiekusių vertėjų raštu ir žodžiu sąrašą. Jis pateikiamas Teisingumo ministerijos interneto svetainėje. Ten taip pat pateikiama bendra informacija.

Ar Liuksemburgo vertėjų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Liuksemburgo vertėjų duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Susijusios nuorodos

Teisingumo ministerija

Paskutinis naujinimas: 20/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma