Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Bulgarija

Bulgarija neturi vertėjų raštu ir žodžiu duomenų bazės.

Turinį pateikė
Bulgarija

Šiuo metu nėra sukurtos teismo vertėjų žodžiu elektroninės duomenų bazės. Tačiau vertėjai žodžiu gali dalyvauti teismo procese kaip ekspertai. Ekspertų statusas reglamentuojamas 2008 m. sausio 16 d. potvarkyje Nr. 1 dėl ekspertų registravimo, kvalifikacijos ir atlyginimo (kurį paskelbė Aukščiausioji teismų taryba, paskelbta SG 11/2008 m. vasario 5 d.). Kiekviename teisme yra asmenų, kurie gali dalyvauti teismo procese kaip ekspertai, sąrašas (įskaitant vertėjus raštu ir žodžiu).

Pasiūlymus įtraukti specialistus (įskaitant vertėjus raštu ir žodžiu) į ekspertų sąrašus gali teikti:

  • ministerijos;
  • departamentai;
  • institucijos;
  • savivaldybės;
  • profesinės bei kitos organizacijos ir
  • mokslo įstaigos.

Šie pasiūlymai gali būti adresuojami atitinkamo apygardos ar administracinio teismo pirmininkui.

Paskutinis naujinimas: 09/03/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma