Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Tradutturi/Interpreti legali

Slovenija

Din it-taqsima tipprovdilek ħarsa ġenerali lejn il-bażi tad-dejta tat-tradutturi u l-interpreti tas-Slovenja.

Sadržaj omogućio
Slovenija

X'joffri r-reġistru tat-tradutturi Sloven?

Il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Amministrazzjoni Pubblika jżomm Direttorju ta' Traduzzjonijiet u Interpretazzjonijiet Ġuramentati. Is-sistema ġuridika Slovena ma tiddistingwix bejn interpreti u tradutturi f'materji ġudizzjarji. Kull min ikun ħa l-ġurament irid ikun kapaċi jagħmel kemm l-interpretazzjoni u kemm it-traduzzjoni.

L-aċċess għall-bażi tad-dejta tat-tradutturi Sloveni huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għall-bażi tad-dejta tat-tradutturi Sloveni huwa mingħajr ħlas.

Kif tagħmel tiftixa għal traduttur legali fis-Slovenja

Huwa possibbli li tagħmel tiftixa fil-bażi tad-dejta għal tradutturi u interpreti marbuta bil-ġurament li tkun ibbażata fuq il-kriterji tat-tiftix li ġejjin:

  • Isem
  • Lingwa
  • Kodiċi postali/belt.

Ħoloq relatati

Tradutturi jew interpreti b'ġurament

L-aħħar aġġornament: 16/02/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici