Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Õigustõlkijad/-tõlgid

Slovenija

Sellel lehel antakse ülevaade Sloveenia tõlkijate ja tõlkide andmebaasist.

Sadržaj omogućio
Slovenija

Mida Sloveenia tõlkide register pakub?

Sloveenia justiits- ja avaliku halduse ministeerium peab vandetõlkide loendit. Sloveenia õigussüsteem ei erista kohtuasjade puhul tõlke ja tõlkijaid. Kõik vannutatud isikud peavad olema suutelised tegema nii suulist kui ka kirjalikku tõlget.

Kas juurdepääs Sloveenia tõlkide registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs Sloveenia tõlkide registrile on tasuta.

Kuidas otsida õigustõlki Sloveenias?

Vandetõlkide andmebaasist on võimalik teha päringut järgmiste otsingukriteeriumite alusel:

  • nimi,
  • keel,
  • sihtnumber/linn.

Lingid

Vandetõlgid

Viimati uuendatud: 16/02/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici