Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Sjeverna Irska

Šī nodaļa palīdzēs atrast tulkotāju vai tulku tieslietu jomā Ziemeļīrijā.

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

Pašlaik Ziemeļīrijā nav centralizētas tulkotāju vai tulku datubāzes. Taču savām vajadzībām atbilstīgo var meklēt daudzos decentralizētos reģistros un sarakstos, tostarp:

Saites

Valsts dienesta tulku nacionālais reģistrs

Policijas un tiesas tulku asociācija

Rakstveida un mutvārdu tulkošanas institūts

Lapa atjaunināta: 16/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici