Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Soudní překladatelé a tlumočníci

Tato část Vám pomůže vyhledat soudního překladatele nebo tlumočníka v Severním Irsku.

Severní Irsko nemá v současné době centralizovanou databázi překladatelů nebo tlumočníků. Překladatele či tlumočníky však můžete vyhledávat v řadě decentralizovaných rejstříků a seznamů včetně:

Související odkazy

Národní rejstřík tlumočníků v oblasti veřejných služeb

Asociace policejních a soudních tlumočníků

Institut překladatelství a tlumočnictví

Poslední aktualizace: 16/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici