Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Auktoriserade översättare/rättstolkar

Nizozemska

Här får du en kort introduktion till den nederländska översättardatabasen.

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Vad innehåller det nederländska översättarregistret?

Det nederländska översättarregistret är en databas som innehåller uppgifter om auktoriserade översättare och tolkar.

Registret ägs och administreras av Byrån för auktoriserade tolkar och översättare (Bureau beëdigde tolken en vertalers).

Är tillgången till databasen över översättare och tolkar i Nederländerna kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Hur söker man efter auktoriserade översättare i Nederländerna

I databasen kan man söka på efternamn eller språkkombination(er).

Länkar

nederländska översättardatabasen

Senaste uppdatering: 29/11/2012

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici