Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Tradutturi/Interpreti legali

Nizozemska

Din it-taqsima tagħtik deskrizzjoni ġenerali u fil-qosor tal-bażi tad-dejta tat-tradutturi Olandiżi.

Sadržaj omogućio
Nizozemska

X’joffri r-reġistru tat-tradutturi Olandiżi?

Ir-reġistru tat-tradutturi tal-Olanda huwa bażi tad-dejta li fih id-dettalji tat-tradutturi u tal-interpreti li ħadu ġurament.

Ir-reġistru huwa l-proprjetà ta’ u jinżamm aġġornat mill-Uffiċċju tat-Tradutturi u tal-Interpreti bil-Ġurament.

L-aċċess għar-reġistru tat-tradutturi Olandiżi huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess huwa mingħajr ħlas.

Kif tfittex traduttur legali fl-Olanda

It-tiftix fil-bażi tad-dejta jista’ jsir skont il-kunjom jew skont kumbinazzjoni(jiet) ta’ ilsna.

Links relatati

Bażi tad-dejta tat-tradutturi Olandiżi

L-aħħar aġġornament: 29/11/2012

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici