Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Soudní překladatelé a tlumočníci

Nizozemska

V tomto oddílu naleznete stručný přehled nizozemské databáze překladatelů.

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Jaké informace nabízí nizozemská databáze překladatelů?

Databáze překladatelů v Nizozemsku je databází obsahující podrobné údaje týkající se soudních překladatelů a tlumočníků.

Rejstřík je ve vlastnictví a správě Úřadu soudních překladatelů a tlumočníků.

Je přístup do nizozemského rejstříku překladatelů zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Jak vyhledat soudního překladatele v Nizozemsku

V databázi je možno vyhledávat podle příjmení nebo podle jazykové kombinace či kombinací.

Související odkazy

Databáze překladatelů v Nizozemsku

Poslední aktualizace: 29/11/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.