Sudski tumači

Ovim odjeljkom portala olakšat će vam se pronalaženje sudskog tumača u Luksemburgu.

Kako pronaći sudskog tumača u Luksemburgu?

Ministarstvo pravosuđa raspolaže ažuriranim popisom sudskih tumača. Uvid u taj popis, koji sadržava i opće informacije, moguć je na web-mjestu Ministarstva pravosuđa.

Je li pristup bazi podataka o prevoditeljima u Luksemburgu besplatan?

Pristup bazi podataka o prevoditeljima u Luksemburgu je besplatan.

Poveznice

Ministarstvo pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 20/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici