Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Litva

Η Λιθουανία δεν διαθέτει βάση μεταφραστών ή διερμηνέων.

Sadržaj omogućio
Litva

Πώς μπορώ να αναζητήσω νομομαθή μεταφραστή στη Λιθουανία;

Για την εκδίκαση των υποθέσεων, μεταφραστή/διερμηνέα παρέχει το ίδιο το δικαστήριο.

Για τις προσωπικές σας ανάγκες, μεταφραστές και διερμηνείς σάς παρέχουν οι ακόλουθες εταιρείες:

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/02/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici