Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Tradutturi/Interpreti legali

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Il-qorti tipprovdi għad-dritt tal-partijiet fi proċedimenti ċivili jew amministrattivi li ma jifmhux il-lingwa li fiha jkunu qed isiru l-proċediment - bl-eċċezzjoni tar-rappreżentanti tal-entitajiet legali - biex jiffamiljarjizzaw ruħhom mal-materji tal-każ u jipparteċipaw fil-proċediment bl-għajnuna ta' interpretu.

Il-parteċipanti fil-proċedimenti huma wkoll liberi li jagħżlu indipendentament tradutturi u interpreti li huma jqisu xierqa.

Fi proċedimenti kriminali, persuni li jkollhom id-dritt ta’ difiża, il-vittmi u r-rappreżentanti tagħhom, ix-xhieda, l-ispeċjalisti, l-esperti, l-awdituri u persuni oħra msejjħa biex jipparteċipaw mill-uffiċjal li jkun qiegħed iwettaq il-proċedimenti, fejn dawn il-persuni ma jkunux jifhmu l-lingwa uffiċċjali tal-Istat, huma intitolati matul l-azzjoni proċedurali li jużaw lingwa li jkunu jafu u biex jinvolvu interpretu għal assistenza bla ħlas, is-servizzi tal-interpretu jkunu pprovduti mill-uffiċjal li jkun qed iwettaq il-proċeduri.

L-aħħar aġġornament: 15/06/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici