Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Auktoriserade översättare/rättstolkar

Finska

I det här avsnittet finns information om hur du går till väga för att hitta auktoriserade översättare eller tolkar i Finland.

Sadržaj omogućio
Finska

Vad finns i den finska översättar- och tolkdatabasen?

Finlands översättar- och tolkförbund erbjuder en databas med information om översättare och tolkar.

Är tillgången till översättar- och tolkdatabasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till Finlands översättar- och tolkförbunds databas är kostnadsfri.

Hur söker man efter auktoriserade översättare eller tolkar i Finland?

Du kan söka efter en finsk rättsöversättare eller rättstolk med följande kriterier:

  • Språkpar
  • Översättarens eller tolkens namn

Länkar

Webbplats för Finlands översättar- och tolkförbund

Senaste uppdatering: 22/05/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici