Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Juridiske oversættere og tolke

Finska

Dette afsnit hjælper dig med at finde en juridisk oversætter eller tolk i Finland.

Sadržaj omogućio
Finska

Hvad indeholder databasen over finske oversættere?

Databasen på webstedet for det finske oversætter- og tolkeforbund indeholder oplysninger om oversættere og tolke.

Er der gratis adgang til databasen over finske oversættere?

Ja, det er gratis at benytte det finske oversætter- og tolkeforbunds database.

Hvordan søger jeg efter en juridisk oversætter i Finland?

Du kan søge efter en finsk juridisk oversætter eller tolk ved hjælp af følgende kriterier:

  • Sprogpar
  • oversætterens eller tolkens navn.

Relevante links

Websted for det finske oversætter- og tolkeforbund

Sidste opdatering: 22/05/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici