Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Юридически писмени/устни преводачи

Finska

Този раздел ви помага да намерите заклет писмен или устен преводач  във Финландия.

Sadržaj omogućio
Finska

Каква информация може да бъде намерена в базата данни с преводачи във Финландия?

Базата данни на Финландската асоциация на писмените и устните преводачи ви предоставя информация за писмени и устни преводачи.

Достъпът до базата данни с преводачи във Финландия безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни на Финландската асоциация на писмените и устните преводачи е безплатен.

Как да търся заклет преводач в областта на правото във Финландия

Можете да търсите преводач за писмени или устни преводи в областта на правото във Финландия по следните критерии:

  • Езикови двойки
  • Име на писмения или устния преводач

Връзки по темата

Уебсайт на Асоциацията на писмените и устните преводачи във Финландия

Последна актуализация: 22/05/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici