Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Auktoriserade översättare/rättstolkar

Cipar

Översättningar utförs av utomstående översättare som finns på Press- och informationskontorets lista (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) och bestyrks av auktoriserade översättare. Press- och informationskontoret (PIO) är en avdelning vid Inrikesministeriet (Υπουργείο Εσωτερικών). PIO:s ändamål är att förse internationella medier och de cypriotiska medborgarna med fortlöpande och objektiv information om Cypern och Cypernfrågan. Detta sker med hjälp av alla nya former av informationsteknik för att ge en bra bild av regeringen och dess arbete och ge medborgarna övergripande information i frågor om Cyperns integration med Europeiska unionen. Det är också PIO:s sak att ta fram informationsmaterial som broschyrer, filmer och CD-skivor. Vissa PIO-avdelningar har att göra direkt med och betjänar allmänheten. En av dessa är översättningsavdelningen (Κλάδος Μεταφράσεων).

Sadržaj omogućio
Cipar
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

ÖVERSÄTTNINGSAVDELNINGEN

PIO:s översättningsavdelning har levererat översättningstjänster sedan 1990, då den etablerades genom ett beslut av ministerrådet för att tillgodose behovet av översättningar inom både den privata och den offentliga sektorn.

Avdelningens personal agerar alltid lagenligt, utan fördomar eller diskriminering, och gör alla upptänkliga ansträngningar för att omedelbart stå till tjänst.

BESTYRKTA ÖVERSÄTTNINGAR

Översättningsavdelningen handhar översättningar av dokument/texter som vanligtvis behöver bestyrkas officiellt. Bestyrkta översättningar tillhandahålls på följande språk:

 • Grekiska
 • Engelska
 • Franska
 • Ryska
 • Tyska
 • Italienska
 • Arabiska
 • Polska
 • Rumänska
 • Serbiska
 • Bulgariska
 • Ungerska
 • Nederländska
 • Spanska
 • Kinesiska
 • Svenska
 • Tjeckiska
 • Slovakiska
 • Turkiska
 • Portugisiska
 • Japanska
 • Armeniska
 • Ukrainska
 • Albanska
 • Georgiska
 • Farsi

Översättningar utförs av utomstående översättare som finns på Press- och informationskontorets lista och bestyrks av auktoriserade översättare.

Dokument som behöver översättas är uppdelade i två kategorier, och olika priser tillämpas för dessa. Dokument i kategori Α är enkla icke facktexter, och dokument i kategori B är facktexter.

Närmare uppgifter om priser för bestyrkta översättningar, mottagnings- och leveranstider, öppettider etc. finns på Information om bestyrkta översättningar.

INFORMATION/FÖRKLARINGAR

Allmänheten har rätt att begära information och klargörande i fråga om de tjänster som översättningsavdelningen tillhandahåller.

De har också rätt att lämna in skriftliga kommentarer eller klagomål. Översättningsavdelningen besvarar alla undertecknade skrivelser inom en månad.

KONTAKTUPPGIFTER

Kontaktnummer, översättare:

 • +357 22801132,
 • +357 22801133,
 • +357 22801134,
 • +357 22801193.

Kontaktnummer, avdelningschef: +357 22801131.

Press- och informationskontoret (PIO)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Cypern

Τfn: +357 22801117, Fax: +357 22666123

E-post: communications@pio.moi.gov.cy

Senaste uppdatering: 30/04/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici