Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Prekladatelia/Tlmočníci

Cipar

Preklady sa vykonávajú s pomocou externých prekladateľov uvedených v zozname tlačovej a informačnej kancelárie (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) a sú overené súdnymi prekladateľmi. Tlačová a informačná kancelária (TIK) je oddelením ministerstva vnútra (Υπουργείο Εσωτερικών). TIK slúži na poskytovanie pravidelných a objektívnych informácií medzinárodným médiám a občanom Cypru o záležitostiach týkajúcich sa Cypru a cyperskej otázky za použitia nových foriem informačných technológií s cieľom vhodne predstaviť vládu a jej prácu a poskytovať všeobecné informácie občanom o otázkach týkajúcich sa integrácie Cypru do Európskej únie. TIK je zodpovedná aj za prípravu informačných materiálov, napr. letákov, filmov a CD. Niektoré oddelenia TIK slúžia priamo na styk s verejnosťou a poskytovanie služieb verejnosti. Patrí k nim prekladateľské oddelenie (Κλάδος Μεταφράσεων).

Sadržaj omogućio
Cipar
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

PREKLADATEĽSKÉ ODDELENIE

Prekladateľské oddelenie TIK poskytuje prekladateľské služby od roku 1990, keď bolo zriadené na základe rozhodnutia ministerskej rady na účely uspokojenia potrieb súkromného i verejného sektora v oblasti prekladov .

Pracovníci oddelenia konajú vždy v súlade s právnymi predpismi a inými právnymi aktmi nestranne a bez diskriminácie a vyvíjajú všetko úsilie potrebné na poskytovanie rýchlych služieb.

OVERENÉ PREKLADY

Prekladateľské oddelenie má na starosti preklady dokumentov/textov, ktoré je obvykle potrebné úradne overiť. Overené preklady sa ponúkajú pre tieto jazyky:

 • grécky
 • anglický
 • francúzsky
 • ruský
 • nemecký
 • taliansky
 • arabský
 • poľský
 • rumunský
 • srbský
 • bulharský
 • maďarský
 • holandský
 • španielsky
 • čínsky
 • švédsky
 • český
 • slovenský
 • turecký
 • portugalský
 • japonský
 • arménsky
 • ukrajinský
 • albánsky
 • gruzínsky a
 • perzský

Preklady sa vykonávajú s pomocou externých prekladateľov uvedených v zozname tlačovej a informačnej kancelárie a sú overené súdnymi prekladateľmi.

Dokumenty, ktoré je potrebné preložiť, sú rozdelené do dvoch kategórií s rozdielnymi cenami. Dokumenty kategórie Α sú jednoduché (nešpecializované) dokumenty a dokumenty kategórie B sú špecializované dokumenty.

Viac informácií o cenách za overené preklady, prijímaní a doručovaní, prevádzkových hodinách a pod. sa uvádza na stránke informácie o overených prekladoch.

INFORMÁCIE/PRIPOMIENKY

Verejnosť má právo požadovať informácie a vysvetlenie týkajúce sa služieb, ktoré poskytuje prekladateľské oddelenie.

Má tiež právo podať písomné pripomienky alebo sťažnosti. Prekladateľské oddelenie odpovedá na všetky podpísané listy v lehote jedného mesiaca.

KONTAKT

Kontaktné čísla na prekladateľov:

 • +357 22801132,
 • +357 22801133,
 • +357 22801134,
 • +357 22801193.

Kontaktné čísla na vedúceho oddelenia: +357 22801131.

Tlačová a informačná kancelária (TIK)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Cyprus

Τel.: +357 22801117, Fax: +357 22666123

e-mail: communications@pio.moi.gov.cy

Posledná aktualizácia: 30/04/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici