Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Juridiske oversættere og tolke

Oversættelser foretages af eksterne oversættere, der er registreret hos presse- og informationskontoret (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) og bekræftes af autoriserede oversættere. Presse- og informationskontoret (PIO) er et departement i indenrigsministeriet (Υπουργείο Εσωτερικών). PIO har til opgave løbende at levere objektiv information til de internationale medier og borgerne i Cypern om Cypern og Cypern-spørgsmålet ved hjælp af alle nye former for informationsteknologi med det formål at formidle regeringens holdninger og arbejde og levere generel information til borgerne om spørgsmål i relation til Cyperns integration i EU. PIO er også ansvarlig for udarbejdelse af informationsmateriale i form af brochurer, film og cd'er. Nogle PIO-afdelinger er i direkte kontakt med offentligheden. En af dem er oversættelsesafdelingen (Κλάδος Μεταφράσεων).

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

OVERSÆTTELSESAFDELING

PIO's oversættelsesafdeling har leveret oversættelsesydelser siden 1990, da den blev oprettet ved ministerrådets afgørelse for at opfylde efterspørgslen efter oversættelser i både den private og offentlige sektor.

Afdelingens medarbejdere handler altid i overensstemmelse med love og forskrifter uden forskelsbehandling og søger altid at levere deres ydelser så hurtigt som muligt.

BEKRÆFTEDE OVERSÆTTELSER

Oversættelsesafdelingen varetager oversættelse af dokumenter/tekster, der normalt kræver officiel bekræftelse. Der tilbydes bekræftede oversættelser på følgende sprog:

 • græsk
 • engelsk
 • fransk
 • russisk
 • tysk
 • italiensk
 • arabisk
 • polsk
 • rumænsk
 • serbisk
 • bulgarsk
 • ungarsk
 • nederlandsk
 • spansk
 • kinesisk
 • svensk
 • tjekkisk
 • slovakisk
 • tyrkisk
 • portugisisk
 • japansk
 • armensk
 • ukrainsk
 • albansk
 • georgisk
 • farsi.

Oversættelser foretages af eksterne oversættere, der er registreret hos presse- og informationskontoret, og bekræftes af autoriserede oversættere.

Dokumenter, som skal oversættes, inddeles i to kategorier med hver sin prisliste. Dokumenter i kategori A er almindelige (ikkespecialiserede) dokumenter, og dokumenter i kategori B er specialiserede dokumenter.

Der findes flere oplysninger om priser på bekræftede oversættelser, frister for bekræftelse og levering, åbningstider osv. på websiden information om bekræftede oversættelser.

INFORMATION/BEMÆRKNINGER

Borgerne har ret til at anmode om information om og præciseringer af oversættelsesafdelingens ydelser.

De har også ret til at fremsende skriftlige bemærkninger eller klager. Oversættelsesafdelingen besvarer alle underskrevne breve inden for en måned.

KONTAKT

Telefonnumre for kontakt til oversættere:

 • +357 22801132
 • +357 22801133
 • +357 22801134
 • +357 22801193.

Telefonnummer for kontakt til afdelingens leder: +357 22801131.

Press and Information Office (PIO)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Cyprus

Τlf.: +357 22801117, fax: +357 22666123

e-mail: communications@pio.moi.gov.cy

Sidste opdatering: 30/04/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici