Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Sodni prevajalci/tolmači

V Bolgariji ni podatkovne baze o prevajalcih in tolmačih.

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Elektronska zbirka podatkov o sodnih tolmačih trenutno ne obstaja. Vendar pa lahko tolmači v sodnih postopkih sodelujejo kot izvedenci. Pravni položaj strokovnjakov je določen v uredbi št. 1 z dne 16. januarja 2008 o registraciji, kvalifikaciji in honorarju izvedencev (izdal vrhovni sodni svet – objavljena v uradnem listu št. 11 z dne 5. februarja 2008). Na vsakem sodišču je shranjen seznam oseb, ki lahko kot izvedenci sodelujejo v sodnih postopkih (tudi tolmači in prevajalci).

Predlogi za vključitev izvedencev (tudi prevajalcev in tolmačev) na seznam izvedencev lahko dajo:

  • ministrstva
  • oddelki
  • institucije
  • občine
  • profesionalne in druge organizacije ter
  • znanstvene ustanove.

Predloge lahko posredujejo predsedniku ustreznega okrožnega ali upravnega sodišča

Zadnja posodobitev: 09/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici