Tämä maa on siirtymävaiheessa EU:sta eroamisen vuoksi.

Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Skotlanti

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

Skotlannissa ei nykyisin ole keskitettyä tietokantaa tulkeista tai kääntäjistä. Heitä voi kuitenkin hakea muista eri tietokannoista, kuten seuraavista:

Linkkejä

National Register of Public Service Interpreters, Association of Police and Court Interpreters, Institute of Translation and Interpreting

Päivitetty viimeksi: 04/05/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme