Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Oikeudelliset kääntäjät ja oikeustulkit

Bulgaria

Bulgarialla ei ole kääntäjiä tai tulkkeja koskevaa tietokantaa.

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

Tällä hetkellä ei ole olemassa virallisia tulkkeja koskevaa sähköistä tietokantaa. Tulkit voivat kuitenkin osallistua oikeuskäsittelyyn asiantuntijoina. Asiantuntijoiden asemasta säädetään asiantuntijoiden rekisteröinnistä, pätevyydestä ja palkkioista 16. tammikuuta 2008 annetussa asetuksessa N:o 1 (antaja ylin tuomioistuinneuvosto, vahvistettu SG 11/5, helmikuu 2008). Jokaisessa tuomioistuimessa on luettelo henkilöistä, jotka voivat osallistua asiantuntijoina oikeudenkäyntiin (mukaan lukien kääntäjät ja tulkit).

Ehdotuksia asiantuntijoiden (mukaan lukien kääntäjät ja tulkit) sisällyttämisestä asiantuntijaluetteloon voivat tehdä:

  • ministeriöt
  • osastot
  • toimielimet
  • kunnat
  • ammatti- ja muut järjestöt, sekä
  • tieteelliset laitokset.

He voivat ottaa yhteyttä asiaankuuluvan piiri- tai hallinto-oikeuden puheenjohtajaan.

Päivitetty viimeksi: 09/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme