Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Õigustõlkijad/-tõlgid

Slovakkia

Sellel lehel antakse ülevaade Slovakkia tõlkijate ja tõlkide andmebaaside kohta.

Sisu koostaja:
Slovakkia

Millist teavet Slovakkia tõlkijate andmebaas pakub?

Slovakkia tõlkijate andmebaas pakub teavet 824 kohtutõlkija ja 901 kohtutõlgi kohta; teave on kättesaadav ainult slovaki keeles. Tõlkijate andmebaasi haldab Slovaki Vabariigi justiitsministeerium.

Kas juurdepääs Slovakkia tõlkijate andmebaasile on tasuta?

Juurdepääs andmebaasile ning andmete otsimine kohtutõlkijate ja -tõlkide kohta on tasuta.

Kuidas teha päringuid Slovakkia kohtutõlkijate andmebaasis?

Teavet kohtutõlkijate kohta võib leida Slovaki Vabariigi justiitsministeeriumi veebisaidi registreid käsitlevast osast.

Lingid

Justiitsministeerium

JASPI – õigusteabe andmebaas

Viimati uuendatud: 18/05/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta