Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Õigustõlkijad/-tõlgid

Poola

See jaotis aitab leida õigustõlkijat või -tõlki Poolas.

Sisu koostaja:
Poola

Millist teavet Poola tõlkijate andmebaas pakub?

Poolas on:

  • Poola vandetõlkide ja tõlkijate (tłumaczy przysięgłych) nimekiri, mille omanikuks on Poola Justiitsministeerium
  • Tõlkijate ja tõlkide andmebaas, mida haldab Poola Tõlkide Liit (Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich)

Kas juurdepääs Poola tõlkijate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs mõlemale andmebaasile on tasuta.

Kuidas otsida õigustõlkijat Poolas

Vandetõlkide andmebaas

Vandetõlkide andmebaasist on võimalik otsida tõlkijat järgmiste märksõnade abil:

  • perekonnanimi
  • tõlke liik
  • linn
  • keel

Tõlkijate ja tõlkide andmebaas

Tõlkijate ja tõlkide andmebaasist on võimalik otsida tõlki järgmiste märksõnade abil:

  • perekonnanimi
  • linn
  • keel
  • eriala (suuline tõlge, kirjanduse tõlge, õigustõlge).
Viimati uuendatud: 28/04/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta