Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Õigustõlkijad/-tõlgid

Soome

See osa aitab teil leida Soomest õigustõlkija või -tõlgi.

Sisu koostaja:
Soome

Millist teavet Soome tõlkijate andmebaas pakub?

Soome Tõlkijate ja Tõlkide Liidu andmebaas pakub teavet tõlkijate ja tõlkide kohta.

Kas juurdepääs Soome tõlkijate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs Soome Tõlkijate ja Tõlkide Liidu andmebaasile on tasuta.

Kuidas otsida Soomes õigustõlkijat?

Soome õigustõlkijat või -tõlki saab otsida järgmiste kriteeriumide alusel:

  • keelepaarid
  • tõlkija või tõlgi nimi

Seonduvad lingid

Soome Tõlkijate ja Tõlkide Liidu veebisait

Viimati uuendatud: 22/05/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta