Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Σλοβενία

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της σλοβενικής βάσης δεδομένων διερμηνέων και μεταφραστών

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο μεταφραστών της Σλοβενίας;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης τηρεί κατάλογο ορκωτών διερμηνέων και μεταφραστών. Το σλοβενικό νομικό σύστημα δεν διακρίνει μεταξύ διερμηνέων και μεταφραστών σε δικαστικές υποθέσεις. Όσοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο πρέπει να είναι σε θέση να παράσχουν τόσο υπηρεσίες διερμηνείας όσο και μετάφρασης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων μεταφραστών της Σλοβενίας;

Ναι, η πρόσβαση στη σλοβενική βάση δεδομένων μεταφραστών προσφέρεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης νομομαθή μεταφραστή στη Σλοβενία

Η αναζήτηση στη βάση δεδομένων ορκωτών μεταφραστών και διερμηνέων γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Όνομα
  • Γλώσσα
  • Ταχυδρομικός κώδικας/πόλη.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ορκωτοί μεταφραστές ή διερμηνείς

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/02/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο