Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Σλοβακία

Στην παρούσα σελίδα παρέχεται σύντομη επισκόπηση των βάσεων δεδομένων μεταφραστών και διερμηνέων της Σλοβακίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Τι δυνατότητες προσφέρει η βάση δεδομένων μεταφραστών της Σλοβακίας;

Η βάση δεδομένων μεταφραστών της Σλοβακίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με 824 νομομαθείς μεταφραστές και 901 νομομαθείς διερμηνείς, οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνον στα σλοβακικά. H βάση δεδομένων μεταφραστών τηρείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων μεταφραστών της Σλοβακίας;

Η βάση δεδομένων παρέχει δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης και ανάκτησης πληροφοριών σχετικά με νομομαθείς μεταφραστές και διερμηνείς.

Μέθοδος αναζήτησης νομομαθή μεταφραστή στη Σλοβακία

Πληροφορίες σχετικά με νομομαθείς μεταφραστές είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Μητρώο» του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης

JASPI – νομική βάση δεδομένων

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/05/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.