Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Κάτω Χώρες

Στην παρούσα ενότητα γίνεται σύντομη επισκόπηση του μητρώου μεταφραστών των Κάτω Χωρών.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο μεταφραστών των Κάτω Χωρών;

Το μητρώο μεταφραστών των Κάτω Χωρών είναι μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία των ορκωτών μεταφραστών και διερμηνέων.

Το μητρώο ανήκει στην Υπηρεσία Ορκωτών Μεταφραστών και Διερμηνέων, η οποία και το τηρεί.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο μεταφραστών των Κάτω Χωρών;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης νομομαθή μεταφραστή στις Κάτω Χώρες

Αναζήτηση στη βάση δεδομένων μπορεί να γίνει με βάση το επώνυμο ή τους γλωσσικούς συνδυασμούς.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Βάση δεδομένων μεταφραστών των Κάτω Χωρών

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/11/2012

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.