Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Εσθονία

Η ενότητα αυτή σας βοηθά να βρείτε νομομαθή μεταφραστή ή διερμηνέα στην Εσθονία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Πώς μπορώ να βρω νομομαθή μεταφραστή στην Εσθονία

Το μητρώο ορκωτών μεταφραστών της Εσθονίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με ορκωτούς μεταφραστές και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Το μητρώο υπάγεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Εσθονίας, από το οποίο και τηρείται.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο μεταφραστών;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω νομομαθή μεταφραστή στην Εσθονία

Δεν υπάρχει ειδικός τρόπος αναζήτησης μεταφραστών. Ο δικτυακός τόπος του υπουργείου Δικαιοσύνης σάς δίνει τη δυνατότητα επιλογής γλώσσας από σχετικό κατάλογο. Εφόσον επιλέξετε τη γλώσσα, μεταφέρεστε αυτομάτως στα στοιχεία επικοινωνίας των μεταφραστών που ειδικεύονται στη γλώσσα που σας ενδιαφέρει.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο