Dette land er i færd med at træde ud af EU.

Juridiske oversættere og tolke

Nordirland

Dette afsnit hjælper med at finde en juridisk oversætter eller tolk i Nordirland.

Indholdet er leveret af
Nordirland

I Nordirland findes der ikke en central database over tolke og oversættere. Man kan dog søge efter det, man har brug for, i en række decentrale registre og fortegnelser såsom:

Relevante links

National Register of Public Service Interpreters

Association of Police and Court Interpreters

Institute of Translation and Interpreting

Sidste opdatering: 16/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.